10 Jan

Håndsprit redder liv

Håndsprit redder liv

none

Denne gaven støtter ROLDAs prosjekter i Romania!

Når du kjøper dette virtuelle kortet, vil det sendes til din mailadresse så du kan printe det ut. Kortet sendes med ditt navn påskrevet, samt navnet på mottaker (dersom du har valgt å gi det bort), slik at det blir enda mer personlig og koselig.

Denne gaven i full sving:

$5.00

Quantity

Description

ROLDA følger WHO sine anbefalinger, fordi vi verdsetter både menneskers og hunders liv og helse, svært høyt. Javnlig håndvask og bruk av håndsprit, er en essensiell del av den daglige rutinen. Helse og sikkerhet kommer alltid først.
Denne gaven setter ROLDA i stand til å kjøpe inn håndsprit til våre ansatte, frivillige og besøkende.

Størrelse: 5 x 7 cm

ancaflori